کـلیـنیـک تخصصی دندانپزشــکی برتــر

دارای بخش تخصصی رادیولوژی دهان و فک و صورت ( OPG و CBCT و ... )

کلینیک دندانپزشکی برتر » سوالات متداول » پذیرش بیمار و تشکیل پرونده

پذیرش بیمار و تشکیل پرونده

پذیرش بیمار و تشکیل پرونده
پذیرش بیمار و تشکیل پرونده